Integritetspolicy

Miljömaskiner Motala AB värnar om din personliga integritet. Vi behandlar dina kontaktuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.  Miljömaskiner Motala AB, org.nr 556446-3569, är personuppgiftsansvarig för viss behandling inom bolaget t.ex. marknadskommunikationen med dig som kund. All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.