Vi har maskiner för inre- & yttre miljövård, park- & markanläggning

Miljöpolicy

Miljödiplomering

Våra viktigaste leverantörer är miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande system. 

Miljömaskiner AB är inget tillverkande företag och trots att våra leverantörer är certifierade har vi gjort en bedömning att även vi skall ha ett miljöledningssystem. Inte bara för att få bättre överblick över våra utsläpp utan även för att skapa kvalité i vårt miljöarbete.

Detta innebär bl.a. att: 

- Vi håller oss ajour om aktuella regelverk och miljölagstiftning som berör verksamheten
- Vi har en miljöpolicy som förstås och tillämpas i företaget
- Våra miljömål är mätbara och tidsatta i en miljöplan 
- Vi källsorterar vårt avfall 
- Vi har rutiner för miljövärdering av våra underleverantörer
- Vi har utsett en miljöansvarig
- Vi håller all vår personal medvetna om sitt miljöansvar 

Linköping, den 21 december 2006
VD 

Göran Brodd

Miljöpolicy

Miljömaskiner AB skall varje år minska miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar utveckling genom att ständigt verka för miljöanpassade lösningar. 

Detta innebär att vi: 

- Ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
- Minska vårt avfall, främst genom förebyggande handlingar.
- Vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.
- Välja produkter som på ett bevisat sätt skonar miljön.
- Uppfylla eller överträffa de krav som finns i lagar och förordningar inom miljöområdet samt arbeta för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.
- Genom utbildning och regelbundna informationsmöten skall de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och på så sätt kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Örebro den 4 september 2005
VD

Göran Brodd

Vid eventuella frågor angående vårt miljöarbete är ni välkomna att kontakta oss antingen via
e-post eller per telefon

KONTAKTINFORMATION

Entreprenad : Ringtrastvägen 2  |  591 37 Motala

Städmaskiner: Finnögatan 12 | 582 78 Linköping

TEL VXL: 013-24 56 57  FAX: 013-14 64 65

VERKSTAD: 013-24 56 57
RESERVDELAR: 013-24 56 57

E-POST: info@miljomaskiner.se

HITTA TILL MILJÖMASKINER I LINKÖPING

© 2014 Miljömaskiner AB  |  All Rights Reserved.