Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Vi har maskiner för inre- & yttre miljövård, park- & markanläggning

Miljö

Miljödiplomering

Våra viktigaste leverantörer är miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande system. Miljömaskiner AB är inget tillverkande företag och trots att våra leverantörer är certifierade har vi gjort en bedömning att även vi skall ha ett miljöledningssystem. Inte bara för att få bättre överblick över våra utsläpp utan även för att skapa kvalité i vårt miljöarbete.

Detta innebär bl.a. att:

- Vi håller oss ajour om aktuella regelverk och miljölagstiftning som berör verksamheten
- Vi har en miljöpolicy som förstås och tillämpas i företaget
- Våra miljömål är mätbara och tidsatta i en miljöplan
- Vi källsorterar vårt avfall
- Vi har rutiner för miljövärdering av våra underleverantörer
- Vi har utsett en miljöansvarig
- Vi håller all vår personal medvetna om sitt miljöansvar

 
Vid eventuella frågor angående vårt miljöarbete är ni välkomna att kontakta oss antingen via e-post eller per telefon.

Linköping, den 21 december 2006
VD

Göran Brodd

Senast publicerad: 150401 | Powered by SiteSmart